Mors dag

26 maj 2019

Mors dag är en högtid då barn firar sina mödrar, men är även en kommersiell högtid som i Sverige inträffar den sista söndagen i maj. Dagen firas den andra söndagen i maj. I Sverige är den inte allmän flaggdag, men flaggning är vanligt förekommande. Dagen introducerades i Philadelphia 1905 av amerikanskan Anna Jarvis, efter att hennes mor, fredsaktivisten Ann Jarvis, avlidit den 9 maj. Ann Jarvis hade ägnat sig åt vård av sårade soldater (från båda sidor) under amerikanska inbördeskriget, och hon hade skapat Mother's Day Work Clubs för att rikta uppmärksamheten mot allmänna hälsofrågor. Samma år inledde Anna Jarvis en kampanj för att i samband med årsdagen av moderns död försöka få instiftat en dag som skulle hedra alla mödrar, eftersom hon ansåg att ens "mor är den person som gjort mer än någon annan för dig".

Läs mer