Foto: Pixabay

Arkeologidagen

25 augusti 2019

Arkeologidagen är en nationell temadag för arkeologi och förhistoria och har arrangerats i över trettio år. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien.

Läs mer