Foto: Pixabay

Svampens dag

1 september 2019

Svampens dag är ett årligt arrangemang där man får lära sig mer om svampar. Ta med familjen och ta del av utställningar och svamputflykter i skogen.

Läs mer