Foto: Team FamTime

Geologins dag

14 september 2019

Geologins Dag är ett årligt återkommande evenemang med geovetenskapliga aktiviteter runt om i Sverige. Besökarna kan få veta mer om geologi genom att till exempel följa med på vandringar eller lära sig om t.ex. glaciärer, vulkaner och livets utveckling. Syftet med denna temadag är att göra geovetenskapen och dess tillämpningar mer kända för den breda allmänheten.

Läs mer