Foto: TeamFamtime

Euro Birdwatch Day

5 oktober 2019

Den 5-6 oktober genomförs Euro Birdwatch, då man uppmärksammar fåglarnas flyttning.

Läs mer