Foto: Pixabay

Internationella Barndagen

7 oktober 2019

FN antog 1954 en resolution om barnets rättigheter, barnkonventionen. Man rekommenderade då alla länder att inrätta en internationell barndag första måndagen i oktober.

Läs mer