Foto: Shutterstock

Halloween

31 oktober 2019

Halloween har sitt ursprung från en keltisk tradition på Irland. Ordet Halloween är en förkortning på All-Hallows-Even dvs det är dagen före Allhelgondagen. Många från Irland emigrerade till USA när det var hungersnöd under 1800-talet och de tog då med sig traditionen dit. I USA är Halloweenfirandet mycket stort idag. Till Sverige kom firandet i slutet på 1980-talet.

Läs mer