Användarvillkor

Gäller fr.o.m. 25 maj 2018

Introduktion

Dessa användarvillkor ("Användarvillkor") reglerar din användning av våra tjänster när du besöker våra webbplatser, inklusive utan begränsning famtime.app, www.famtime.app, open.famtime.app och eventuella efterföljande webbadresser, mobila eller lokala versioner och relaterade domäner och/eller underdomäner ("Hemsidor") och/eller vår mobilapplikationer ("App") som kollektivt kallas ("Tjänst").

Genom att acceptera dessa Användarvillkor, antingen genom att ansluta till, skapa konto , klickar du på en ruta som anger att du godkänner eller utför något annat dokument som hänvisar till dessa villkor, och du godkänner att dessa Användarvillkor ingår i avtalet mellan dig och FamTime AB ("FamTime") nedan kallat (“Avtal").

Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, registrera då inte konto (eller liknande) och anslut inte eller använd vårTjänst. Om du vill säga upp detta avtal kan du när som helst göra det genom att stänga ditt konto och sluta besöka eller använda våra tjänster.

Personuppgifter och integritet

Din personliga integritet är viktigt för oss. Vi tillämpar därför den nödvändiga säkerheten på dina personuppgifter och behandlar din personliga information i enlighet med vår Dataskyddspolicy på famtime.app/sv/privacy. Genom detta avtal godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår Dataskyddspolicy.

Immateriella rättigheter

Alla varumärken, tjänstemärken, logotyper, handelsnamn och andra varumärkesbeteckningar för FamTime som används här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör FamTime. Alla andra varumärken, servicemärken, logotyper, handelsnamn och andra varumärkesbeteckningar är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive parter.

Användandet av FamTime tillåter dig inte att använda FamTime’s namn, varumärken eller andra kommersiella symboler. Alla rättigheter och licenser som inte uttryckligen beviljas dig enligt dessa villkor ska tillhöra FamTime.

Foton

Genom att ladda upp foton till FamTime ger du oss rätten att, utan ersättning, använda dessa i både kommersiellt såväl som icke-kommersiellt syfte. Du är ensamt ansvarig för innehållet du laddar upp samt garanterar att du innehar alla relevanta äganderättigheter till fotot. Vidare samtycker du till att FamTime inte tillåter uppladdning av några foton som bryter mot upphovsrätt, egendomsrätt, varumärke eller annan tillämplig rättighet.

FamTime förbehåller sig också rätten att, utan motivering, neka foton samt när som helst ta bort publicerat innehåll om vi anser att det är felaktigt, av dålig kvalitet, strider mot dessa villkor eller på annat sätt inte uppfyller våra krav.

Om du vill ta bort ett redan publicerat foto kontaktar du oss på support@famtime.app så guidar vi dig igenom processen för att få fotot borttaget.

Klagomål angående innehåll

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Vi kräver att information som tillhandahålls av användarna är korrekt, legitim och inte strider mot tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter. I det fall material finns som kan bryta mot dessa villkor kan det rapporteras till support@famtime.app.

Uppsägning eller upphävande

Du kan när som helst säga upp ditt Avtal med FamTime genom att avinstallera Appen och upphöra med användningen av Tjänsten.

FamTime kan säga upp avtalet med dig under dessa villkor och upphäva eller avsluta användningen av och åtkomst till tjänsten om något av följande inträffar;

  • Du bryter mot våra användarvillkor.
  • Du lämnar inte information om att vi kan kontrollera din identitet eller giltigheten av all information du har gett oss när du blir tillfrågad.
  • Vi misstänker att du har varit eller är engagerad i bedräglig eller olaglig aktivitet när du använder Tjänsten.

Vid uppsägning av ditt avtal med oss måste du sluta använda Tjänsten.

Ansvarsfriskrivning

FamTime tar inget ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till Tjänsten. Inte heller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information i Tjänsten. Det är inte möjligt för FamTime att utöva någon kontroll över säkerheten för den information som levereras genom Tjänsten. FamTime frånsäger sig därför härmed allt ansvar och tar heller inte något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du kommer i kontakt med Tjänsten.

Ändringar i användarvillkoren

FamTime kan när som helst uppdatera dessa Användarvillkor. Om inget annat datum anges är ändringarna effektiva vid inlägget. Om det finns väsentliga ändringar i villkoren informerar vi våra registrerade användare via in-app meddelande.

Om du motsätter dig någon ändring kan du säga upp ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor innebär att du godkänner de ändrade villkoren.

Datumet högst upp i dessa Allmänna villkor anger när den senast uppdaterades.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa Användarvillkorsom beskrivits ovan kan du kontakta oss på:

FamTime AB, Sverige
Org. nr.: 559009-3984
E-mail: hello@famtime.app